Denktank:  Kolar Aparna: geograaf, Bernie Deekens: curator, Fahid Ibrahim:  restaurateur, Tesseltje de Lange: jurist migratierecht, Jellichje Reijnders: dramaturg, Sassan Saghar Yaghmai: choreograaf, Bianca van der Schoot: theatermaker, Stephan Sliepenbeek: stedenbouwkundige. Onderzoeker: Hanka Otte, Culture Commons Quest Office - ARIA
De bijeenkomsten van de Denktank leveren een doorlopende evolutie en toetsing van de inhoud en haalbaarheid van Constant’s Stadsloket.    
De leden van de Denktank zijn gekozen om hun uitgebreide netwerken en jarenlange ervaring in relevante vakgebieden. De mix van kunstenaars, wetenschappers en beleidsmakers belooft perspectieven die in hun afzonderlijke denkkaders nooit tot stand zouden zijn gekomen. Dit is dan ook wat de leden van de Denktank motiveert - een bijdrage leveren aan het aftasten van werkelijk nieuwe benaderingen van de problematiek.
Om concept, inhoud en vorm steeds strakker te omlijnen wordt het besprokene door dramaturg en schrijver Jellichje Reijnders vertaald in een scenario en door architect Marjan van Herpen in tekeningen en modellen; deze komen tijdens volgende bijeenkomsten op tafel als discussiestuk.
Aanbevelingsbrief Jellichje Reijnders:
Stel, in de stad verschijnt een aansprekende plek waar vluchtelingen, die hier een bestaan proberen op te bouwen, werken en leven. Een levendige plek, een aanwinst voor de buurt. Een plek die ruimte biedt voor werkplaatsen en leefruimtes. Met een flexibele structuur, eenvoudig om te vormen tot grotere ruimtes voor presentaties, ontmoetingen, gesprekken over hier zijn, samenleving in beweging, nieuwe invloeden, mogelijkheden, uitdagende fricties, culturele misverstanden, verschillen in gewoontes en denkbeelden wereldwijd, beeldvorming, ontwikkeling, dynamiek. Een verruiming van de gangbare orde. Een constructieve impuls.
Geen barakken voor mensen met problemen, maar ‘hier wordt gewerkt, geleefd, uitgewisseld, samen geleefd en opgebouwd’. Een dynamische plek die tot de verbeelding spreekt. Een aanjager van debat. Een manifest geëngageerde samenwerking.
Nu de actuele vluchtelingenstroom eindelijk in volle omvang tot ons doordringt, groeit het besef dat we ons apathisch verhouden tot dit grote vraagstuk van deze tijd en klinkt de roep om visionaire voorstellen. Waar zijn de denkers die perspectieven schetsen voorbij onze collectieve blinde vlekken? Waar zijn de kunstenaars die een uitdagend vindingrijk direct tot de verbeelding sprekend wakker schuddend aantrekkelijk ontregelend voorbeeld stellen? Waar zijn de makers, denkers, doeners die een begin maken met het realiseren van nieuwe mogelijkheden?
Uit het voorstel van Marjan van Herpen spreekt een heldere daadkrachtige kijk op een complex stuk realiteit. Geen enkele claim, alles ademt mogelijk maken, een mogelijkheid die in de lucht hangt, doortastend vormgegeven. Innovatief, constructief, concreet, aantrekkelijk, ontregelend, bewust naïef.
We kunnen blijven uitzoomen en ons met uitspraken over open grenzen versus soevereiniteit mengen in stemmingmakerij, maar zo zingen we ons los van de realiteit en dat maakt de situatie voor de mensen die nu buiten de boot vallen er niet beter op. We kunnen ons storten op vrijwilligerswerk om vluchtelingen te helpen aan een onderduikadres, maar dat houdt de schizofrene situatie in stand.
Hier, nu, in dit land, leven mensen in de schaduw, uit zicht, uitgerangeerd, gestigmatiseerd. Mensen die aan het werk willen en deel zijn van deze samenleving maar geen kans maken, nergens aansluiting vinden. Veruit de meeste mensen op de vlucht voor oorlog en onderdrukking, die de moed hebben gehad alles op het spel te zetten om hier te komen, hebben er alles voor over om een waardevol bestaan op te bouwen. De mensen die ik de afgelopen jaren heb gesproken in migrantendetentie en bij vluchtelingenorganisaties, willen zo snel mogelijk aan het werk, deelnemen aan de samenleving, waar leven.
Je kunt je vragen blijven stellen bij het huidige vreemdelingenbeleid, maar je kunt ook praktisch in actie komen. Er zijn kunstenaars die langs het vluchtelingenvraagstuk scheren om zich met een project over the next hot issue te afficheren als geëngageerd. Soms genereert hun werk media-exposure die het vraagstuk weer even op de agenda zet. Maar wat nodig is is een doortastend urgent duurzaam relevant voorstel. Een uitdagend beeld van een samenleving vormgeven in een concrete dynamische plek in de stad. Hier wordt gewerkt, hier wordt geleefd, uit de schaduw, in de zichtbaarheid. Neemt direct een hoop angst voor de nieuwkomer weg, stimuleert bijstelling van hardnekkige aannames.
Deze tijd schreeuwt om inspirerende voorbeelden. Dit project heeft die potentie, zonder schreeuwerig te zijn, het laat zien dat het kan. Helder, ingenieus, flexibel, letterlijk beweeglijk, geconcentreerd en levendig. De werking spreekt voor zich. Stel je voor wat een effect dat kan hebben op de heersende ver van mijn bed houding. Zichtbaarheid van dynamiek is nu wellicht het meest effectieve instrument.
Bijeenkomst 1a, 25 maart 2017, keuken Boost, aanwezig: Bernie, Hanae, Jellichje, Marjan, Rihelmo, Salam, Shady.
Bijeenkomst 1b, 25 mei 2017, tuinkamer Mediamatic, aanwezig: Bernie Deekens, Bianca van der Schoot, Jellichje Reijnders, Marjan van Herpen, Sassan Saghar Yaghmai, Stephan Sliepenbeek en Tesseltje de Lange. Notulen: Charlotte Bijl.
Bijeenkomst 2, 29 juni 2017, Weteringcircuit Amsterdam, aanwezig: Bernie Deekens, Bianca van der Schoot, Jellichje Reijnders, Kolar Aparna, Marjan van Herpen, Stephan Sliepenbeek en Tesseltje de Lange.
Bijeenkomst 3, 20 juli 2017, Weteringcircuit Amsterdam, aanwezig: Bernie Deekens, Fahed Ibrahim, Jellichje Reijnders, Marjan van Herpen.
Bijeenkomst 4, 05 oktober 2017, de Balie, aanwezig: Bianca van der Schoot, Jellichje Reijnders, Marjan van Herpen, Sassan Saghar Yaghmai.
Bijeenkomst 5a, 01 december 2017, Studio Atjeh, aanwezig: Bernie Deekens,  Fahed Ibrahim, Jellichje Reijnders, Marjan van Herpen, Sassan Saghar Yaghmai en Stephan Sliepenbeek. Onderzoeker: Hanka Otte.
Bijeenkomst 5b, 12 januari 2018, Studio Atjeh, aanwezig: Bianca van der Schoot, Jellichje Reijnders, Kolar Aparna, Marjan van Herpen en Tesseltje de Lange. Onderzoeker: Hanka Otte.


Arena op Adem: een door de deelnemers op te blazen luchtkasteel

4 scenario’s, tekeningen Karst-Janneke Rogaar
basis uitgangspunten / toetsingscriteria
- Architectuur is onmogelijk onschuldig
- sociologische verbeeldingskracht
- verhaal vertellen
- nieuw systeem bewerkstelligen + symbool
- concreet: symbolisch
- kunst: sociaal experiment
- beeld: proces
- politiek effect - effect op de polis- verantwoordelijkheid als burger
The Grey Zone - een vrijplaats, een buiten de wet staande enclave
VouwTent - Ontmoet Ons - een mobiele etalage voor lokalo’s
BouwOptocht - Wie is Wij - optocht van mensen en materialen, op weg naar een plek om samen te bouwen
Werk in ontwikkeling
Vragen aan de Denktank:
- tijd & vorm
- programma input
- achterban / netwerk activeren
- uitnodiging
- wat is de gedroomde werking van het ding?
Back to Top