Green Office voor het MBO College Zuidoost, ROC van Amsterdam in opdracht van D. Westerbaan: projectleider duurzaamheid ROC van Amsterdam|Flevoland. 
Kerstbomen Amsterdam 2020
Foto: F.Mueller Schmidt
Foto: F.Mueller Schmidt​​​​​​​
Een Green Office is een platform voor duurzaamheid dat door studenten wordt opgestart en gerund en door personeel van de desbetreffende onderwijsinstelling wordt ondersteund. Het primaire doel van een Green Office is om ervoor te zorgen dat de instelling verduurzaamt in al haar facetten. Op deze manier maken Green Office’s duurzame initiatieven binnen de onderwijsinstelling meer zichtbaar. Hiermee wordt de betrokkenheid van studenten bij duurzaamheid gestimuleerd. Het is een breed ondersteund initiatief voor met name universiteiten en hogescholen, opgesteld door Rootability, maar het ROC van Amsterdam en Flevoland wil er ook een. De projectleider duurzaamheid van het ROC heeft het MBO College Zuidoost als standplaats en zag daar ruimte om hun eerste Green Office te huisvesten.
De kantine is in 2018 opnieuw ingericht door Studio Skez en een deel van deze ruimte was nog onbestemd. Marjan van Herpen is gevraagd om voor deze plek het eerste Green Office van ROCvAF te ontwerpen. De opgave was dat het ontwerp zelf uiteraard duurzaam is en dit ook uitstraalt; dat voor de studenten af te lezen is dat het duurzaam is. De ontwerp-fase was ten tijde van dat afgedankte kerstbomen op straat werden gelegd, deze heeft Marjan van Herpen verzameld als ook grotere bomen bemachtigd, die op de Knowledge Mile van de HVA stonden, met als neveneffect dat zij zich ook beter voelen dat deze bomen een tweede leven krijgen.
Hiernaast is geïnventariseerd welk meubilair over was op college Zuidoost en is gekozen om de banken, die overvloedig in de kantine aanwezig waren, te gebruiken. Deze zijn niet verzaagd, slechts op verschillende manieren gedraaid en gekanteld en ondersteund door een stapeling van stammen van de kerstbomen. Alles is demontabel geconstrueerd met grote pen|gat-verbindingen, ontwikkeld door E.Steenwinkel, het kan makkelijk uit elkaar voor weer een ander leven. 
Een ander duurzaam aspect is dat we het op locatie hebben uitgevoerd, zo konden de studenten in de kantine het project zien ontstaan en studenten van de opleiding Bouw hadden hierin een leer-werkplek.
Bomen verzamelen en van takken ontdoen. Stammen van naalden ontdoen, zagen, schuren, boren en stapelen. M.m.v.: D.Dasburg en L.Klein, met dank aan Davidsboom en Knowledge Mile. Uitvoering: Het Interieur, E. Steenwinkel met medewerking van studenten Emir Gogus en Burak Sahinli. Foto's: P.Bremmer, E.J. Hermans.
 
Back to Top